HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA
  10:53:00 20/05/2015

  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   

  Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của khoa Quản lý xây dựng thực hiện song hành cùng công tác giảng dạy. Do vậy, Khoa Quản lý xây dựng không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hàng năm với mục tiêu phục vụ đào tạo và sản xuất.

         Các giảng viên, giáo viên trong Khoa luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường :

          - Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra; rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo; chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang tín chỉ các chuyên ngành do Khoa quản lý ;

          - Nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo, bài giảng chung, giáo trình nội bộ các môn học do Khoa phụ trách;

         Ngoài ra, khoa Quản lý xây dựng còn tham gia, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ :

  * Chủ trì đề tài gồm có:

         - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Lập, phân tích dự án đầu tư xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế xây dựng, mã số RD44-13 - do ThS. Lê Văn Hiếu - Trưởng khoa làm Chủ nhiệm đề tài.

         - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Dự toán xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN, mã số RD37-13 - do ThS. Nguyễn Thanh Vĩnh - Phó trưởng khoa làm Chủ nhiệm đề tài.

  * Tham gia đề tài gồm có:

         - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Hoàn công, thanh toán, quyết toán công trình xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD40-13.

         - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế xây dựng, mã số RD46-13.

  •       - …

           Nhận thức tầm quan trọng của công tác Nghiên cứu khoa học, khoa Quản lý xây dựng đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu trong thực tiễn đào tạo, sản xuất.

Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác