KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

1. Giới thiệu chung và mục tiêu đào tạo

       Khoa Quản l‎ý Xây dựng trường Cao đẳng Xây dựng số 1 được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-CĐXD1 ngày 19 tháng 02 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Dự toán thuộc Khoa Xây dựng và Bộ môn Kinh tế thuộc Khoa Kinh tế. Với đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với công việc, có kỹ năng sư phạm tốt, tất cả giảng viên của Khoa đều có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành. 

       Trong quá trình đào tạo, Khoa luôn lấy mục tiêu “ Đào tạo để làm việc, l‎ý thuyết phải gắn với thực tiễn”. Vì vậy, ngay khi học tập ở trường, học sinh - sinh viên đã được đào tạo theo chương trình phù hợp và cập nhật thực tế, có sự đóng góp của các doanh nghiệp xây dựng. Học sinh - sinh viên được thực hành các phần lý thuyết đã được học liên quan tới công việc sau này với số liệu thực tế, nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc để Học sinh - sinh viên có thể tiếp cận một cách tốt nhất công việc sau khi tốt nghiệp.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 • a. Chức năng

       Khoa Quản lý Xây dựng  là đơn vị quản l‎ý chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 1, có chức năng quản lý và đào tạo  ngành Quản lý Xây dựng theo quy chế và kế hoạch đào tạo của trường; nghiên cứu khoa học - công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phục vụ công tác đào tạo, quản lý và phát triển trường.      

 • b. Nhiệm vụ
 •      Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 •       Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành Quản lý  Xây dựng theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu các thiết bị hỗ trợ giảng dạy theo phương pháp mới.
 •      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở dịch vụ, sản suất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
 •       Nghiên cứu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo mới thuộc ngành Quản lý  Xây dựng phù hợp với sự phát triển của ngành xây dựng và nhu cầu của xã hội.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cào trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
 •      Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

3. Cơ cấu tổ chức

 •  Ban lãnh đạo Khoa

       - Trưởng khoa:               ThS. Lê Văn Hiếu 

       - Phó trưởng khoa:        ThS. Nguyễn Thanh Vĩnh

 •  Công đoàn Khoa

         Tổ trưởng công đoàn: Vương Thị Hương

 •  Các bộ môn

        - Bộ môn Định giá

        - Bộ môn Dự toán

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

     Đội ngũ giảng viên của Khoa có năng lực, được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành.

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoại

*

   Lãnh đạo khoa

 

 

 

1

   Lê Văn Hiếu

     Thạc sỹ

   Trưởng khoa

0988466028

2

   Nguyễn Thanh Vĩnh

     Thạc sỹ

    Phó Trưởng khoa

0983566669

A

   Bộ môn Định giá

 

 

 

1

   Lê Văn Hiếu

    Thạc sỹ

   Trưởng khoa - Trưởng Bộ môn

 

2

   Nguyễn Quyết Thắng

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0982048868

3

   Nguyễn Thị Thu Hường

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0975551910

B

   Bộ môn Dự toán

 

 

 

4

   Nguyễn Thanh Vĩnh

    Thạc sỹ

   Phó Trưởng khoa - Trưởng Bộ môn

 

5

   Trịnh Hồng Nhung

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0989099596

6

   Nguyễn Thùy Linh

    Thạc sỹ  

   Giảng viên

0982225576

7

   Trần Hoài Thu

      Kỹ sư

   Giảng viên ( đang học thạc sỹ)

0943650889

8

   Tô Thị Lan Phương

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0968666165

9

   Đỗ Quốc Hưng

    Thạc sỹ

   Giáo viên

0932379889

10

   Nguyễn Trung Kiên

     Kỹ sư

   Giáo viên ( đang học thạc sỹ)

0985891955

*

   Văn phòng khoa

 

 

0462652616

11

   Vương Thị Hương 

     CNTC

   Thư ký

0983113885

 

5. Hoạt động giảng dạy và đánh giá chất lượng

 •  Cấp bậc đào tạo

       - Cao đẳng với chuyên ngành:

             + Kinh tế Xây dựng (đã và đang đào tạo được 13 khóa)

             + Quản lý Xây dựng công trình nông thôn

             + Quản lý Dự án (dự kiến đến 2015) 

       - Trung cấp chuyên nghiệp với chuyên ngành:

             + Quản lý Xây dựng công trình nông thôn (dự kiến đến 2016)

 •  Hoạt động giảng dạy và đánh giá chất lượng

     Được sự phân công của nhà trường, khoa với đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn và đạo đức nhà giáo, đã đảm nhiệm một khối lượng giảng dạy lớn. Hiện tại, khoa tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành cho các lớp hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông và trung cấp. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, khoa còn tham gia coi thi, ôn thi, chấm thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, biên soạn giáo trình và bài giảng nội bộ.

     Để nâng cao chất lượng giảng dạy cần phải đầu tư học tập nâng cao trình độ. Khoa thường xuyên cử giáo viên đi tập huấn. Trong thời gian qua khoa đã tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên đạt nhiều kết quả tốt.

6. Địa chỉ liên hệ

       - Văn phòng khoa: phòng D2.1 nhà D trường CĐXD số 1

       - Điện thoại: 0462652616

       - Email: khoaquanlyxaydung@gmail.com

 

Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác