THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI HÈ 2015

16:03:00  10/06/2015

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI HÈ 2015

 

-  MÔN TTQT & DỰ TOÁN, TTDT - HỆ TRUNG CẤP

-  MÔN KTXD, LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN - HỆ CAO ĐẲNG

-  MÔN TTQT, DỰ TOÁN, TTDT - HỆ CAO ĐẲNG

   VẬY BẠN NÀO PHẢI HỌC LẠI CHỦ ĐỘNG ĐĂNG KÝ TẠI KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG PHÒNG D2.1 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 02/6 ĐẾN HẾT NGÀY 20.7.2015.

 

Ghi chú:  Nếu HSSV đăng ký học lại đủ lớp của mỗi môn học khoa sẽ mở lớp học lại trước hè.

                     Điện thoại VP khoa: 0462652616, 0983113885

                                                                                                                                                                                                                                                                 KHOA QLXD

Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác