THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI HÈ 2015
  16:03:00 10/06/2015

  THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI HÈ 2015

   

  -  MÔN TTQT & DỰ TOÁN, TTDT - HỆ TRUNG CẤP

  -  MÔN KTXD, LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN - HỆ CAO ĐẲNG

  -  MÔN TTQT, DỰ TOÁN, TTDT - HỆ CAO ĐẲNG

     VẬY BẠN NÀO PHẢI HỌC LẠI CHỦ ĐỘNG ĐĂNG KÝ TẠI KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG PHÒNG D2.1 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 02/6 ĐẾN HẾT NGÀY 20.7.2015.

   

  Ghi chú:  Nếu HSSV đăng ký học lại đủ lớp của mỗi môn học khoa sẽ mở lớp học lại trước hè.

                       Điện thoại VP khoa: 0462652616, 0983113885

                                                                                                                                                                                                                                                                   KHOA QLXD

Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác